OFERTA

UBEZPIECZENIA DLA FIRM:

Ubezpieczenia majątkowe
Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
Ubezpieczenia od kradzieży i dewastacji
Ubezpieczenia gotówki w lokalu i transporcie
Ubezpieczenia elektronicznego sprzętu stacjonarnego i przenośnego
Ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
Ubezpieczenia komunikacyjne
Ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów pojazdów mechanicznych
Ubezpieczenia Auto-Casco
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków /NNW/
Ubezpieczenia Assistance
Ubezpieczenia ochrony prawnej w ruchu drogowym
Ubezpieczenia cargo
Ubezpieczenia Krajowe i zagraniczne
Ubezpieczenia techniczne
Ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenia OC deliktowe
Ubezpieczenia OC kontraktowe
Ubezpieczenia OC produkt
Ubezpieczenia OC zawodowe
Ubezpieczenia OC spedytora i przewoźnika
Ubezpieczenia finansowe
Gwarancje ubezpieczeniowe
Ubezpieczenia grupowe NNW
Ubezpieczenia rolników

UBEZPIECZENIA DLA OSÓB PRYWATNYCH:

Ubezpieczenia majątkowe
Ubezpieczenia mieszkań i budynków mieszkalnych
Ubezpieczenia elementów stałych, ruchomości domowych
Ubezpieczenia budynków w budowie
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
Ubezpieczenia komunikacyjne
Ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
Ubezpieczenia Auto-Casco
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
Ubezpieczenia Assistance
Ubezpieczenia ochrony prawnej w ruchu drogowym
Ubezpieczenia osobowe
Ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
Ubezpieczenia chorobowe i zdrowotne
Ubezpieczenia na życie